PTRE » Aktualności » Etykietyzacja produktów ekologicznych

2016-05-18  Etykietyzacja produktów ekologicznych

Coraz więcej konsumentów świadomie czyta etykiety produktów. Kupując żywność ekologiczną na etykiecie produktu należy szukać unijnego logo którego wzór zaprezentowany jest poniżej.

W polu widzenia logo umieszcza się numer kodowy jednostki certyfikującej producenta , a bezpośrednio pod nim informacje o miejscu wyprodukowania produktów pochodzenia rolniczego (rolnictwo UE, rolnictwo spoza UE, rolnictwo Polska).

W Polsce nr kodowe jednostek certyfikujących mają następującą postać: PL-EKO-XX, gdzie dwie ostatnie cyfry to numer nadany jednostkom przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ekogwarancja jako jednostka certyfikująca w obszarze żywności ekologicznej ma nadany numer PL-EKO-01.

W pozostałych krajach Unii Europejskiej „PL” ma swój odpowiednik w kodzie danego kraju. „EKO” zastępuje się BIO lub ORG. A numer tak jak i w Polsce identyfikuje nam jednostkę certyfikującą w danym kraju.

Pod linkiem [ http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-trust/certification-and-confidence/controls-and-inspections/code-numbers/index_en.htm ] znajdziemy listę upoważnionych jednostek certyfikujących w Unii Europejskiej.

Każda z jednostek certyfikujących w UE na swojej stronie internetowej powinna zamieścić wykaz podmiotów, którym wydała certyfikat.

Ekogwarancja dodatkowo na swojej stronie internetowej [ www.ekogwarancja.pl ] umożliwiła sprawdzenie ważności certyfikatów, którymi posługują się producenci. Po wprowadzeniu numeru certyfikatu mamy możliwość podejrzenia aktualnego jego wydania a w przypadku jego cofnięcia lub zawieszenia uzyskania takiej informacji.

Ta funkcjonalność umożliwia też sprawdzenie autentyczności certyfikatu.

Sprawdzenie autentyczności certyfikatu jak i sprawdzenie czy dany producent jest pod kontrolą upoważnionej jednostki certyfikującej zapobiega zakupowi produktu, który z certyfikowaną żywnością ekologiczną może mieć niewiele wspólnego.

Przydatne informacje:

Unijne logo produkcji ekologicznej należy wykorzystywać zgodnie z technicznymi zasadami reprodukowania określonymi w załączniku XI Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 271/2010 z dnia 24 marca 2010. Stosunek długości boków powinien wynosić 1,5:1 a minimalne wymiary 13,5 mm na 9mm.

Miejsce pochodzenia surowca umieszczane zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, określone jako „rolnictwo UE” dotyczy przypadku, gdy wszystkie składniki pochodzenia rolniczego wyprodukowane zostały w UE. Zapis ten może też przyjąć formę „rolnictwo spoza UE” lub „rolnictwo UE/spoza UE” odpowiednio kiedy surowce pochodzenia rolniczego zostały wyprodukowane poza UE lub pochodzą zarówno z UE jak i spoza UE. W oznaczeniu „UE” lub „spoza UE” można nie uwzględniać surowców stanowiących poniżej 2% w całkowitej ilości surowców pochodzenia rolniczego. Jeśli wszystkie składniki pochodzenia rolniczego wytworzono w jednym kraju oznaczenie „UE” można zastąpić nazwą kraju i wtedy zapis odnoszący się do miejsca pochodzenia surowca przyjmie formę np. „rolnictwo Polska”.

Miejsce pochodzenia surowca (np. ”rolnictwo UE”) musi być umieszczone bezpośrednio pod numerem kodowym jednostki certyfikującej (PL-EKO-01) i zapisy te muszą się znaleźć w jednym polu widzenia z unijnym logo produkcji ekologicznej.

Zgodnie z ustawodawstwem numer kodowy jednostki jest obligatoryjnym elementem etykiety. Nazwa jednostki certyfikującej i jej logo są elementami dobrowolnymi.

W przypadku transportu produktów ekologicznych innych niż kierowane od ostatecznego odbiorcy, producent ma zapewnić, że są one oznaczone etykietami zawierającymi minimalny zakres informacji określony przepisami znakowania produktów ekologicznych na etapie transportu. W stosownych przypadkach etykieta produktów transportowanych może być zastąpiona przez dokument towarzyszący zawierający wymagane informacje pod warunkiem, że może być on niezaprzeczalnie powiązany z opakowaniem, produktem lub pojazdem transportowym zawierającym produkt. Dokument transportowy musi zawierać informacje dotyczące dostawcy lub przewoźnika.

Prawidłowa etykietyzacja, zapewniająca identyfikację produktów ekologicznych jest wymagana na każdym etapie przepływu produktów.

Copyright © PTRE - 2014.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij